HR FILM
https://www.youtube.com/watch?v=gEVc5obzTS8&feature=youtu.be
Digitale Karriere
https://www.youtube.com/watch?v=gJUnhi-y4Ww
Digitale Karriere – IT Audit
https://www.youtube.com/watch?v=5FgZwqH1qx0&t=63s
Digitale Karriere – Cyber Security
https://www.youtube.com/watch?v=WmS1HwdtG2g&t=14s
Digitale Karriere – Witschaftskriminalität
HR FILM
https://www.youtube.com/watch?v=nLsztlZrnz0
Work Smart – Lukas Küttel
https://www.youtube.com/watch?v=MLXr1CfBgPo&feature=youtu.be
Work Smart – Thorsten Ständer
https://www.youtube.com/watch?v=JC4tqkKqFgc
Work Smart – Katharina Schrenk

 

https://www.youtube.com/watch?v=ODARWaG9clo&feature=youtu.be
Work Smart – Robert Hufnagel

 

EVENTFILM
https://www.youtube.com/watch?v=SUrGvhjoT6o
Absolventenkongress